Werken aan veiligheid staat bij Petersen Arbozorg & Veiligheid voorop. Om bij te dragen aan veilige werkplekken is het van belang dat medewerkers goed geïnstrueerd zijn. Petersen verzorgt zogeheten toolboxthema’s- en bijeenkomsten. Benieuwd wat dat inhoudt? In dit blog geven wij antwoord op de meest gestelde vragen! 

Wat is een toolboxmeeting?

Een toolboxmeeting is een bijeenkomst tussen medewerkers en leidinggevenden waarbij het onderwerp veilig werken centraal staat. Een toolboxbijeenkomst is dus meer dan het zenden, delen of verstrekken van informatie. Tijdens de bijeenkomst worden verschillende veiligheidsaspecten rondom een specifiek thema besproken.

Is een toolboxbijeenkomst verplicht?

Wanneer je als bedrijf VCA-gecertificeerd bent is het organiseren van toolboxbijeenkomsten, vanuit de norm, verplicht. Daarnaast is er, los van een VCA-certificering, ook de wettelijke verplichting voor de werkgever om voldoende en doelmatige voorlichting en instructie te geven aan medewerkers.

Wanneer organiseer je een toolboxbijeenkomst?

Je moet zo vaak als nodig voorlichting en instructie geven! Echter wanneer je als bedrijf VCA-gecertificeerd bent is de frequentie afhankelijk van het certificatieniveau:

VCA* – tenminste 4x verspreidt over het jaar;

VCA** – tenminste 10x verspreidt over het jaar.

Waar gaat een toolboxbijeenkomst over?

De bijeenkomsten zullen gaan over aanwezige risico’s op de werkplek en de maatregelen waarmee deze risico’s beheerst moeten worden. De RI&E en/of gebeurtenissen tijdens het werk zijn de basis voor het te kiezen onderwerp. Houd een toolboxbijeenkomst beknopt en bespreek maximaal 1 of 2 relevante veiligheidsonderwerpen per keer.

Geef tevens een terugkoppeling van de resultaten van inspecties (van de afgelopen periode) en eventuele meldingen van ongevallen en VGM-incidenten. Tot slot moeten medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om vragen te stellen.

Welke thema’s verzorgt Petersen Arbozorg & Veiligheid?

Bij Petersen Arbozorg & Veiligheid heb je keuze uit verschillende toolboxthema’s. Elk toolboxthema bevat duidelijke en beknopte informatie die de basis vormt voor een toolboxbijeenkomst. Aan elk thema zijn enkele vragen toegevoegd om vast te stellen of medewerkers het behandelde onderwerp begrepen hebben. Petersen Arbozorg & Veiligheid biedt onder anderen de volgende thema’s aan:

  • Veilig werken op hoogte
  • Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging
  • Orde en Netheid
  • Omgaan met collega’s
  • Fysieke belasting

Benieuwd naar welke andere toolboxthema’s Petersen nog meer te bieden heeft? Neem dan vooral een kijkje op onze website!

Petersen Arbozorg & Veiligheid zet kennis en kunde graag in om te helpen een veilige werkomgeving voor jou en je medewerkers te creëren. Wil je liever de volledige organisatie van een toolboxbijeenkomst uit handen geven? Neem contact op! Wij verzorgen deze met plezier voor je.