Erkend zonnestroom installateur

InstallQ erkenningsregeling voor zonnepanelen installateurs

Erkenningsregeling zonnestroom installateur

De erkenningsregeling zonnestroomsystemen van InstallQ is belangrijk om gezien te worden als een vakbekwaam bedrijf. Met een InstallQ erkenning zijn vakbekwame bedrijven te onderscheiden van beunhazen.

Met een erkenning van InstallQ weten opdrachtgevers dat zij een bedrijf inschakelen met de juiste kennis en kunde. Erkende bedrijven tonen aan dat ze kwaliteit leveren omdat ze regelmatig worden gecontroleerd. Bovendien wordt deze erkenning meer en meer gevraagd door verzekeringsbedrijven en andere partijen.

In de erkenningsregeling zonnestroomsystemen zijn de eisen voor bedrijfserkenning opgenomen die gelden voor het ontwerp, de installatie, en het beheer en onderhoud van zonnestroomsystemen.

De vernieuwde erkenning sluit zoveel als mogelijk aan op de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

Het bedrijf kan een erkenning aanvragen twee deelgebieden:

=

Deelgebied 1

Zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25A en een maximaal AC omvormersvermogen van 17kW.

=

Deelgebied 2

Zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25A.

Erkend of gecertificeerd worden?

SO Sustainable, een samenwerkingsverband van twee branche-experts: Omega Energietechniek en Petersen Arbozorg & Veiligheid, is een door InstallQ geaccrediteerde opleider die de opleiding “Erkend Zonnestroom Installateur” aanbiedt.

Deze opleiding is ontwikkeld uit de herziene erkenningsregeling van InstallQ. Wil jij jezelf onderscheiden met deze erkenning? Volg dan één of meerdere modules van onze opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur. Hieruit ontvang je een diploma waarmee je de erkenning bij InstallQ kunt aanvragen en waarmee je ingeschreven wordt in het centraal register techniek.

Opleiding Erkend Zonnestroom Installateur

De opleiding tot Erkend Zonnestroom Installateur bestaat uit 3 modules:

Bewijs van Vakmanschap

Na afloop van één of meerdere modules van de opleiding tot erkend zonnestroominstallateur ontvang je een registratie van vakmanschap in je Vakpaspoort. Geregistreerd vakmanschap is belangrijk omdat dit laat zien dat de vaardigheden voor een goed aangelegde en veilige installatie aantoonbaar zijn vastgesteld. Subsidieverstrekkers, verzekeraars of opdrachtgevers kunnen naar een bewijs van vakmanschap vragen.

Je wordt geregistreerd in het centraal register techniek en krijgt een vermelding in je vakpaspoort. Dit zijn belangrijke kwaliteitslabels die je vakmanschap aantonen.

Om als bedrijf in aanmerking te komen voor de erkenningsregeling zonnestroomsystemen van InstallQ, moet er binnen het bedrijf tenminste een medewerker beschikbaar zijn die alle drie de opleidingsmodules afgerond heeft. Volg hiervoor ook de opleiding tot Monteur zonnestroom AC-zijdig en Werkverantwoordelijke zonnestroom.


Petersen Arbozorg & Veiligheid is al jaren dé naam in de solar-branche aangaande veilig werken

“Het team is erg bevlogen in hun vak, dit zorgt ervoor dat de boodschap “Safety first” goed blijft hangen. De adviseurs benaderen veiligheidsvraagstukken vanuit vakkennis en hun persoonlijke ervaring uit de praktijk. Hierdoor ontstaat een gevoel van samen de zaak bekijken en naar een hoger niveau tillen!”

– Wouter van den Heuvel – SolarBox

 

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl