Privacy Statement 

Via de dienstverlening van Petersen Arbozorg & Veiligheid en | of de website www.epetersen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De via deze website verzamelde persoonsgegevens worden conform de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt.

Petersen Arbozorg & Veiligheid respecteert de privacy van alle bezoekers aan onze website. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het tonen van de website en de daarop aangeboden diensten, wij maken geen gebruik van cookies.

Daarnaast bieden wij een aantal diensten aan waarvoor het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk is, te weten:

 • Het inschrijven voor trainingen | examens;
 • Het bestellen van lesmateriaal;
 • Het aanvragen van offertes en het bestellen van producten;
 • Een contactformulier;
 • De mogelijkheid tot het downloaden van documenten.

Petersen Arbozorg & Veiligheid acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van zeer groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

 • Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij de persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via dit privacy statement;
 • Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot enkel de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden. Dit hebben we vastgelegd in ons “AVG register Petersen Arbozorg & Veiligheid”;
 • Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens, verstrekt via o.a. onze website, te verwerken in gevallen waarin uw toestemming vereist is;
 • Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen (o.a. examenbureau ’s) die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Petersen Arbozorg & Veiligheid is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

Onze contactgegevens zijn:

Petersen Arbozorg & Veiligheid
Garstvelde 24, 5071 TG Udenhout
085 – 073 3659
info@epetersen.nl

Welke gegevens verzamelen wij?

Petersen Arbozorg & Veiligheid verzamelt in principe geen persoonsgegevens, tenzij u deze aan ons verstrekt via het contactformulier op deze website, wanneer u uw gegevens aan ons verstrekt t.b.v. de uitvoering van onze diensten of wanneer u documenten downloadt.

Hiervoor vragen wij u de volgende gegevens te verstrekken:

 • Aanhef
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Daarnaast kunt u zakelijke gegevens (bijv. telefoonnummer en e-mailadres werkgever) aan ons verstrekken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw contactaanvraag c.q. downloadaanvraag van een passende reactie te voorzien.

Welke gegevens verwerken wij als u zich inschrijft voor een training?

Wanneer u zich inschrijft voor een training met examen (bijvoorbeeld VCA, veilig werken met heftruck of veilig werken op hoogte), verwerken we informatie die nodig is voor het behandelen van uw aanmelding.

De (persoons)informatie die we verwerken beperkt zich tot het volgende:

 • Voorletters | Roepnaam;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Geboorteland (indien niet Nederland).

Wanneer u zich aanmeld als particulier vragen wij bovendien om de onderstaande informatie opdat wij op de juiste manier met u kunnen communiceren.

 • Adres, Postcode en Woonplaats;
 • E-mail adres (t.b.v. uitnodiging en digitale facturatie);
 • Telefoonnummer (indien mondelinge communicatie gewenst | vereist is).

Wij verzoeken u om de gevraagde informatie niet d.m.v. een kopie van een identiteitsbewijs aan te leveren. Wanneer u dit wel doet bent u er van op de hoogte dat wij deze kopieën zullen bewaren zoals hieronder beschreven.

Waarom we deze gegevens verwerken.

We verwerken bovenstaande gegevens voor de doeleinden die worden beschreven in ons beleid zoals de volgende:

 • Bij het in behandeling nemen van uw aanmelding, verwerken wij uw aangeleverde informatie om op een effectieve wijze met u te kunnen communiceren (per e-mail en | of telefoon);
 • Bij het in behandeling nemen van uw aanmelding, verwerken wij uw aangeleverde informatie voor het aanmelden van een examen bij een geaccrediteerde exameninstelling;
 • Bij het in behandeling nemen van uw aanmelding, verwerken wij uw aangeleverde informatie voor het ter naam stellen van het diploma of certificaat.

Hoe we deze gegevens verwerken en bewaren.

U levert de gevraagde informatie aan door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen. Wanneer u namens een bedrijf van meerdere personen de gevraagde informatie aanlevert, kunt u dit tevens per e-mail doen.

Alle door u aangeleverde informatie zullen wij vertrouwelijk verwerken en slechts gebruiken voor het inschrijven van medewerker(s) voor de aangeboden training en | of het aanmelden bij het examenbureau (erkende verwerker van gegevens).

Worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

Petersen Arbozorg & Veiligheid hecht veel waarde aan uw privacy. Wij nemen daarom beveiligingsmaatregelen om diefstal, verlies of anderszins onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Wij werken onder meer met beveiligde verbindingen en waar nodig met versleutelde communicatie. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

In ons beleid hebben wij vastgesteld dat we de gegevens 10 jaar bewaren om u na deze periode te kunnen informeren wanneer de geldigheid van het diploma of certificaat is verlopen.

Worden mijn persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Petersen Arbozorg & Veiligheid zal uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden. Petersen Arbozorg & Veiligheid zal uw persoonsgegevens ook niet verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op grond van een rechtmatige vordering van bevoegde autoriteiten en behoudens de gevallen wanneer wij gebruik maken van bewerkers of derden-dienstverleners.

Derden-dienstverleners zijn op diverse diensten van toepassing?

Voor bepaalde diensten maken wij gebruik van derden. Voor het afnemen van examens maken wij gebruik van geaccrediteerde examenbureaus.

Met deze geselecteerde derden hebben wij verwerkers-overeenkomsten afgesloten. Hierdoor kunt u er op vertrouwen dat uw privacy geborgd is.

Waar kan ik een verzoek indienen om mijn persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen?

U kunt een verzoek tot inzage, in de door Petersen Arbozorg & Veiligheid via haar website over u verzamelde persoonsgegevens, indienen door het sturen van een e-mail naar info@epetersen.nl.

Ter controle van uw identiteit vraagt Petersen Arbozorg & Veiligheid u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij uw pasfoto en BSN-nummer onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Petersen Arbozorg & Veiligheid verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Dit beleid is opgesteld in mei 2018. Wanneer Petersen Arbozorg & Veiligheid wijzigen doorvoert in de manier waarop met via deze websites verzamelde persoonsgegevens wordt omgegaan, zal dit via een wijziging in het privacy statement bekend worden gemaakt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte stellen via e-mail.

Door akkoord te gaan met dit privacy statement bent u ervan op de hoogte wat wij doen met de door u aangeleverde informatie en geeft u toestemming om deze informatie voor de beoogde doelen te verwerken.

Spoorakkerweg 11, Udenhout

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl