De Veiligheidssymfonie

Een harmonieus samenspel voor een veilige en gezonde werkplek.

Jouw dirigent naar een veilige werkplek

Het streven naar veiligheid op de werkplek is als een complex en harmonieus samenspel van verschillende elementen. Een symfonie bestaat uit verschillende muzikale instrumenten en partijen die samenwerken om een prachtig geheel te creëren. De veiligheidssymfonie omvat ook verschillende elementen die in harmonie moeten samenwerken om een veilige werkomgeving te realiseren en in stand te houden.

De veiligheidssymfonie bestaat uit de volgende elementen:

  1. Componisten
  2. Muzikanten
  3. Instrumenten
  4. Partituren
  5. Dirigent

De componisten bepalen hoe de muziek moet klinken. Zij schrijven voor wat er moet gebeuren. Denk hierbij aan de Arbowet- en regelgeving, technische en systeemnormen, certificatieregelingen en eisen van opdrachtgevers.

Het zijn de medewerkers die de muziek maken en blootstaan aan allerlei veiligheid- en gezondheidsrisico’s. Hierbij maakt het niet uit of je een vaste of ingeleende medewerker of uitzendkracht bent. De door componisten geschreven muziek is op deze groep van toepassing.

Een instrument is een apparaat dat geluid produceert of versterkt om een symfonie tot leven te brengen. In de Veiligheidssymfonie zijn de instrumenten alle technische en organisatorische hulpmiddelen die je in kunt zetten om een veilige werkplek en het juiste veiligheidsgedrag te realiseren.

Een partituur is een geschreven of gedrukte weergave van een muziekstuk, waarin de noten, ritmes en andere muzikale symbolen worden genoteerd. Het is een visuele weergave van de muziek die bedoeld is om uitvoerende muzikanten te leiden tijdens een uitvoering. Wij schrijven onze partituren in de vorm van posters, checklisten, inspectielijsten, toolboxthema’s en handboeken/werkinstructies.

Deze behoud de regie over alle veiligheidsprocessen en in te zetten hulpmiddelen.

Downloads

De 1e partituur is een poster die wij (gratis) uitgeven. Met deze poster kun je heel eenvoudig bepalen welke veiligheidsmaatregelen je kunt toepassen bij het werken op platte en hellende daken.


Petersen Arbozorg & Veiligheid is al jaren dé naam in de solar-branche aangaande veilig werken.

“Het team is erg bevlogen in hun vak, dit zorgt ervoor dat de boodschap “Safety first” goed blijft hangen. De adviseurs benaderen veiligheidsvraagstukken vanuit vakkennis en hun persoonlijke ervaring uit de praktijk. Hierdoor ontstaat een gevoel van samen de zaak bekijken en naar een hoger niveau tillen!”

Wouter van den Heuvel – SolarBox

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl