Praktische risicobeheersing op projecten

Een veilige werkwijze voor elk bouwproject

Zo beheers jij de risico’s tijdens de uitvoering van je project

V&G plannen

In de Arbowet staat beschreven voor welke bouw- en infraprojecten en werkzaamheden een V&G-plan noodzakelijk is. Zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase. In een V&G-plan beschrijf je o.a. de organisatie van het project, de te verwachten risico’s en de te nemen beheersmaatregelen. Wij helpen je om jouw projectrisico’s en te nemen maatregelen in kaart te brengen.

TRA

TRA staat voor Taak-Risico-Analyse. Een TRA stel je op wanneer er zich specifieke situaties en/of omstandigheden voordoen waarvoor de risico’s en te nemen maatregelen nog niet beoordeeld zijn. Loop je voor of tijdens de uitvoering van je werkzaamheden tegen dergelijke situaties aan dan brengen we deze risico’s en maatregelen samen met jou op een structurele manier in kaart.

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies zijn essentieel voor het op een juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden. Wij kunnen je helpen om ervoor te zorgen dat alle medewerkers goed worden geïnstrueerd/voorgelicht over de risico’s en gestelde maatregelen. Elke functie heeft zijn eigen risico’s en daarmee specifieke instructies nodig. Tijdens een instructie komen we langs op locatie en behandelen we alle belangrijke zaken qua veiligheid. De sleutel voor een soepel lopend project!

Toezicht

Om ervoor te zorgen dat medewerkers zich aan de voorgeschreven maatregelen houden kunnen we jullie ontlasten met het periodiek houden van toezicht. Indien je wenst kunnen we dit op een coachende manier doen wat absoluut bijdraagt aan het verbeteren en verhogen van het veiligheidsniveau, het -gedrag en de -cultuur.

N

Deskundig advies

N

Duidelijk & betrouwbaar

N

Pro-actief


Petersen Arbozorg & Veiligheid helpt ons het hele jaar door met Arbo en ISO-zaken!

“Ze hebben hierin heel veel kennis en kunde. Zij zeggen waar het op staat, zijn altijd open en eerlijk en draaien er niet omheen. Ze belichten dingen echt van een andere kant en benoemen zaken waar wij zelf niet naar zouden kijken. Dat geeft goede inzichten!”

– Mark de Bruin – Verhees Verspaning

 

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl