Het uitvoeren van RI&E’s 

Samen brengen we de risico’s binnen je bedrijf in kaart

Wat zijn de risico’s binnen jouw bedrijf?

Om een veilige werkomgeving te creëren moet je weten wat de risico’s binnen je bedrijf zijn. In de bouw-, infra- en installatiebranche en de zonne- energie-sector heb je als ondernemer te maken met veel verschillende risico’s. 

Tijdens een RI&E, ofwel Risico Inventarisatie & Evaluatie, bekijken we met welke risico’s en gevaren je tijdens het werk te maken krijgt en hoe groot deze zijn. Aan de hand daarvan maken we een plan van aanpak op maat en helpen we je de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. 

Tot slot voeren wij, indien nodig, de wettelijke toetsing uit op de RI&E en het plan van aanpak.


Wij werken al heel lang samen met Petersen Arbozorg & Veiligheid

“Wij werken al heel lang samen met Petersen Arbozorg & Veiligheid en deze samenwerking verloopt vanaf het begin zeer goed. Je kunt echt van ze op aan. Afspraken worden altijd nagekomen en ze hebben echt kennis van zaken. Daarmee worden we enorm ontlast!”

Aluminium ramen, deuren  en gevels Stef van Delft

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl