Edwin Petersen van Petersen Arbozorg & Veiligheid houdt zich altijd bezig met veiligheid en wil zijn kennis graag delen. Hij ziet zichzelf als componist, schreef zelfs een symfonie en dirigeert graag bedrijven naar een veiliger werkklimaat. Enthousiast vertelt hij over de Veiligheidssymfonie.

Overeenstemming bereiken
“De Veiligheidssymfonie omvat verschillende aspecten en initiatieven die met elkaar in overeenstemming moeten zijn. Wij werken dagelijks aan de veiligheid en Arbo-voorschriften voor onze klanten, die een veilige en gezonde werkplek willen waarborgen voor hun medewerkers. Veilig werken is op verschillende manieren te realiseren; door een symfonie te schrijven, worden alle aspecten in één keer meegenomen en duidelijk weergegeven.”

De instrumenten maken de muziek
Net als bij een harmonieorkest zijn bij de Veiligheidssymfonie instrumenten nodig. “Alle zaken die je nodig hebt om veilig te kunnen werken, kun je zien als de instrumenten. Denk aan arbeidsmiddelen maar ook aan managementsystemen, veiligheidsinspecties en trainingen. Petersen Arbozorg & Veiligheid kan voor de instrumenten zorgen; de muzikanten hebben onze klanten zelf. Dat zijn de medewerkers die met de instrumenten moeten leren omgaan.”

Het geheel van documenten is de partituur
Wie muziek maakt, weet dat zonder partituur – bladmuziek – geen noot te spelen valt. Edwin: “Zie een partituur, als een document dat wij uitgeven om de veiligheidseisen over te brengen op onze klanten en hun medewerkers. De posters, toolboxthema’s, checklijsten en uitingen op social media: alles om onze boodschap zo krachtig mogelijk uit te kunnen dragen.”

Harmonie in vijf componenten
De Veiligheidssymfonie bestaat uit vijf componenten. “Het inventariseren van de risico’s, de voorlichting en instructie, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, de goede en veilig ingerichte werkplek en uiteindelijk het toezicht houden op het veilig en gezond werken. Alle losse delen vormen samen één geheel, één muziekstuk en dus één symfonie.”

Afgestemd op de behoefte van de klant
“Het publiek – onze (nieuwe) klanten, relaties en hun opdrachtgevers kunnen genieten en profiteren van onze composities. Alles wordt voor hen gedaan, ze hoeven alleen maar gebruik te maken van onze kennis en expertise. Alles wat ons publiek nodig heeft, is via onze website te downloaden, precies afgestemd op de behoefte of vraag van de klanten. Alle algemene informatie is via onze website en socials te raadplegen. Voor specifieke vragen mag je altijd contact opnemen; we kijken graag met je mee welke specifieke zaken voor jouw bedrijf van belang zijn.”

Kortom: de Veiligheidssymfonie is een prachtige compositie geworden die voor elke klant in een andere toonsoort gezet kan worden. Petersen Arbozorg & Veiligheid, jouw dirigent naar een veilige en gezonde werkplek!