Het einde van het jaar is altijd een goed moment om even terug te kijken op het voorbije jaar. Edwin Petersen en Monique Wijers doen dat ook en zij blikken tevreden terug. Het is niet in één woord te vatten wat 2022 hen en hun team gebracht heeft, maar vol vertrouwen staan ze op de drempel van 2023.

Groei van het team

“Als je de hele dag mag doen wat je graag doet en waar je goed in bent, dan is terugkijken niet wat het eerst in ons opkomt”, vinden Edwin en Monique. “Liever kijken wij vooruit maar goed, het is positief om even de highlights te benoemen. Waar wij vooral heel blij mee zijn, is dat ons team weer uitgebreid is. Evert volgt momenteel de opleiding tot Veiligheidskundige en wil zich gaan toeleggen op het vergroten van de arbo-veiligheid bij onze klanten in de bouw-, infra- en duurzame energiesector. John is nog vers in onze organisatie; hij is op 1 oktober gestart als HSE-inspecteur.”

Ontwikkeling vergroot het werkplezier

“Wij vinden het mooi om bij medewerkers initiatief in zelfontplooiing te zien; we houden ervan als medewerkers zichzelf willen ontwikkelen. Niet alleen voor het bedrijf maar vooral ook voor zichzelf. We weten uit eigen ervaring dat ontwikkeling het plezier in werk vergroot. Dat hebben wij zelf ook zo gevoeld in het verleden en dat gunnen wij onze medewerkers. We stimuleren zelfontwikkeling graag. Daardoor blijft ons bedrijf vitaal en het is in ons werkveld natuurlijk erg belangrijk om de laatste ontwikkelingen bij te houden.”

Toename van klantenbestand

“Dit jaar hebben we een aantal nieuwe klanten toe mogen voegen aan ons klantenbestand. Het is mooi om te zien dat we vooral veel klanten werven door de positieve feedback van bestaande klanten. We investeren veel in trainingen en de waarde daarvan wordt gedeeld door onze klanten en levert ons nieuwe opdrachten op. Die nieuwe klanten komen uit het hele land. Toegegeven: we focussen ons niet primair op de noordelijke provincies. Dat heeft puur met reistijd te maken.”

Bewustwording neemt toe

Veel van de klanten van Petersen Arbozorg & Veiligheid komen uit de bouw-, infra- of duurzame energiesector. “Door te focussen op bepaalde doelgroepen leer je de markt en de behoefte van klanten kennen. Afgelopen jaar hebben we een aanzienlijke toename in ons klantenbestand gezien, onder andere in de sector van de duurzame energie. Goed om te ervaren dat veiligheid in deze sector een steeds belangrijkere factor wordt. Je ziet de bewustwording toenemen en het aantal bedrijven dat het goed wil doen, neemt zichtbaar toe. We zijn er nog niet hoor, er is nog een wereld te winnen maar steeds vaker wordt veiligheid benadrukt. Wat ons betreft een positieve ontwikkeling, we zien de markt volwassen worden en de ‘cowboys’ tot rust komen.”

Belang van veiligheid

Net als voorgaande jaren lag de focus op de vier speerpunten: risico-inventarisatie, voorlichting en instructie, opleiding en training en het houden van toezicht. Edwin: “Vooral de inspecties op locatie beginnen hun vruchten af te werpen. Er komen steeds meer bedrijven die ons het mandaat geven een werk stil te leggen als we onaanvaardbare risico’s constateren. Uiteraard gebeurt dat altijd in overleg met de opdrachtgever, maar het geeft wel aan hoe groot het belang van veiligheid aan het worden is.”

Communicatie als toonaangevend bedrijf

Afgelopen jaar was ook het jaar van de lancering van de nieuwe website. “We zijn toonaangevend aan het worden in de branche en dat willen we dus ook uitstralen via onze communicatie naar buiten toe. Hiervoor hebben we gekeken naar het gebruiksgemak van onze website en naar de stijl van onze posts op de diverse social media. We hebben de focus in 2022 gelegd op de bedrijven in onze doelgroep en dat gaan we steeds meer een plek geven via onze communicatie. Het is goed om onze expertise te tonen, niet alleen in woord maar zeker ook in daad en daarvoor gaat 2023 ons jaar worden.”

Het team van Petersen Arbozorg & Veiligheid wenst iedereen een veilig en gezond 2023!