Monique Wijers is mede-eigenaar bij Petersen Arbozorg & Veiligheid. Zij is een betrokken veiligheidskundige op directie-, management- en operationeel niveau. Monique houdt zich onder andere bezig met het uitvoeren van de RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). Ze geeft in deze blog antwoord op de meest gestelde vragen over dit onderwerp.

Waarom moeten we, als bedrijf, een RI&E uitvoeren?

Elk bedrijf dat medewerkers in dienst heeft moet een RI&E uitvoeren. Het opstellen van een risico inventarisatie en evaluatie is een wettelijke verplichting. Het is bedoeld om de risico’s waaraan medewerkers (mogelijk) blootgesteld worden te beoordelen en de te nemen beheersmaatregelen in kaart te brengen. Alle nog te nemen beheersmaatregelen worden vervolgens in een Plan van Aanpak verwerkt zodat de organisatie deze op kan volgen. Het doel van de RI&E is namelijk dat voor medewerkers een veilige  en gezonde werkomgeving gecreëerd wordt.

Wie kan de RI&E uitvoeren?

Wanneer een bedrijf vijfentwintig medewerkers of minder heeft mag de werkgever zelf de RI&E uitvoeren en de functie als preventiemedewerker vervullen. Daarnaast is het mogelijk om een medewerker aan te stellen als preventiemedewerker. Deze preventiemedewerker houdt zich bezig met veiligheid en gezondheid binnen de organisatie en kan ondersteuning bieden bij het opstellen van de RI&E. Daarnaast is ook de mogelijkheid de hulp van een deskundige in te zetten, die samen met de preventiemedewerker, de RI&E uitvoert en het Plan van Aanpak opstelt.

Hoe wordt de RI&E opgesteld?

Wanneer een bedrijf aangesloten is bij een brancheorganisatie kan gebruik gemaakt worden van een branche-instrument. Let dan wel goed op of deze goedgekeurd is of niet. Dit heeft alles te maken met de toetsing van de RI&E. Wanneer hulp van een deskundige ingeroepen wordt zal deze waarschijnlijk een eigen instrument of methode gebruiken om de risico’s te beoordelen en die is uiteraard goedgekeurd.

Wanneer moet de RI&E getoetst worden?

Wanneer minder dan vijfentwintig medewerkers in dienst zijn en gebruik gemaakt wordt van een goedgekeurd branche-instrument om de RI&E op te stellen, hoeft deze geen wettelijke toetsing meer te ondergaan. Het Plan van Aanpak dient wel getoetst te worden op volledigheid en betrouwbaarheid door een kerndeskundige wanneer:
*meer dan vijfentwintig medewerkers in dienst zijn,
*gebruik wordt gemaakt van een niet erkend branche-instrument
*wanneer een deskundige een eigen instrument of methode gebruikt wordt.

Waarin kan Petersen Arbozorg & Veiligheid ondersteunen?

Wij kunnen op diverse manieren ondersteuning bieden. Zo kunnen we helpen met het invullen van een goedgekeurd branche-instrument, we kunnen met ons eigen en unieke systeem de RI&E uitvoeren. Ons systeem is zo gemaakt dat in één oogopslag direct zichtbaar is waar risico’s geconstateerd zijn door de rood- dan wel groen gekleurde antwoorden. Het Plan van Aanpak wordt een werkbaar document waarin duidelijk prioriteiten aangegeven worden in opvolging van de te nemen beheersmaatregelen. We kunnen de RI&E en het Plan van Aanpak laten toetsen door een gecertificeerde deskundige. Daarnaast kunnen we helpen bij de opvolging van de actiepunten uit het Plan van Aanpak, zoals bijvoorbeeld het opstellen van diverse documenten, het geven van instructies en het houden van toezicht.

Wil je meer weten, bel of mail naar Petersen Arbozorg & Veiligheid! Wij gaan graag met je in overleg om samen te inventariseren waar jullie behoefte ligt zodat we jullie perfect kunnen aanvullen.