Veiligheid is een relatief begrip, je kunt namelijk nooit alle risico’s wegnemen. Je kunt er wel voor zorgen dat risico’s op een aanvaardbaar niveau gebracht worden. In onze Masterclass Veilig werken op hoogte leren wij jou op welke wijze je dat kunt doen en wat daar allemaal bij komt kijken.

Opgeleide medewerkers en veilige werkplekken

Werken op hoogte is één van de meest risicovolle activiteiten die er is. Het is belangrijk dat je eigen en ingehuurde medewerkers beschikken over voldoende kennis en kunde over de risico’s en de te nemen maatregelen. Opgeleide medewerkers en veilige werkplekken dragen bij aan het voorkomen van ernstige ongevallen en boetes.

De Masterclass Veilig werken op hoogte is een training voor middenkaderfuncties van bedrijven in de PV-sector, waaronder: (commerciële) adviseurs, werkvoorbereiders of engineers, projectmanagers, site-managers, uitvoerders en asset managers. De Masterclass biedt de benodigde kennis, maar ook praktische handvatten. Het doel is om jou inzicht te geven in welke VG-aspecten een rol spelen tijdens het ontwerp en de realisatie van een PV-installatie.

Interactief delen van kennis en kunde

Edwin Petersen, mede-eigenaar Petersen Arbozorg & Veiligheid en docent van de Masterclass, vertelt over de opbouw van de Masterclass: “We beginnen de dag bewust om half 10. De deelnemers hebben dan eerst de tijd om de werkdag op te starten, het dagelijkse werk te managen, mails en telefoontjes te beantwoorden. Ze worden zo tijdens de les minder gestoord en hebben de benodigde rust om zich te kunnen focussen op de Masterclass.”

“Ik begin uiteraard met het voorstellen van mezelf en ook de deelnemers krijgen de gelegenheid om zich voor te stellen. Op deze manier wordt het werkgebied waarbinnen ze werkzaam zijn duidelijk, dit kan variëren van woningbouw tot commerciële projecten. Hier komen de eerste probleemstellingen uit het werk vaak al aan het licht”, vertelt Edwin.

“Na het toelichten van de les- en leerdoelen en de dagindeling, beginnen we met de eerste module. Ik begin altijd met een stukje wet- en regelgeving. Dat is een heel belangrijk onderdeel, maar voor de meesten ook wat saai. We beginnen dus met het lastigste nu iedereen nog scherp is”, lacht Edwin.

Gedurende de dag worden diverse modules en onderwerpen besproken, afgewisseld met klassikale oefeningen en oefeningen in groepjes en het demonsteren van middelen. Edwin: “Ik heb een presentatie als rode draad, maar vind het vooral belangrijk dat het een interactief gebeuren is. Mensen van verschillende afdelingen leren op deze wijze met elkaar discussiëren. Er ontstaat dan een dynamiek die bijdraagt aan het succes van de Masterclass. Het onderwerp komt echt tot leven.”

De modules en onderwerpen die tijdens de Masterclass ter sprake komen zijn:

• Arbowet- en regelgeving
• VG en aansprakelijkheid stakeholders in de keten van PV
• Arbeidshygiënische strategie | preventieprincipe
• Veilige zones
• Definities risico | gevaar
• VG-plannen
• Inrichten bouwterrein | project-/werklocatie
• Soorten valbeveiliging
• Verticaal transport
• Gevolgen van onveilig werken
• Communicatie en feedback geven (bevorderen veilig gedrag)
• Handhaving en boetebeleid arbeidsinspectie
• Praktische toepassing veiligheidsmanagementsystemen

Samen zorgen voor veiligheid

Aan het einde van de masterclass krijgt iedereen een certificaat. Je beschikt nu over voldoende kennis en kunde over de risico’s en de te nemen maatregelen bij werken op hoogte. Veiligheid is van essentieel belang. Altijd blijven communiceren met iedereen die betrokken is bij het werk en je kennis en kunde op peil houden en delen blijft daarom altijd belangrijk.

Wil jij bijdragen aan een veilige werkomgeving voor iedereen? Wil jij ook meer zekerheid op een langer leven? Meld je aan voor de Masterclass Veilig werken op hoogte via onze website: https://epetersen.nl/informatie-aanvragen/

De Masterclass Veilig werken op hoogte is onderdeel van het opleidingsaanbod van Wij Techniek (ontwikkelingsfonds installatiebranche). Ben je aangesloten bij Wij Techniek / de branchevereniging Techniek Nederland? Dan kun je voor deze Masterclass gebruikmaken van de Ontwikkelingsstimuleringsregeling (OSR).