Petersen Arbozorg & Veiligheid organiseert al vele jaren de training ‘veilig werken op hoogte’. Deze praktijkgerichte en inspirerende training is met name bedoeld voor uitvoerende functies zoals monteurs en voorlieden zodat zij op een veilige manier op hoogte leren werken. De masterclass is echter meer gericht op middenkaderfuncties zoals uitvoerders, projectleiders, site-managers en commercieel adviseurs. Middels deze masterclass krijg je kennis over en inzicht in alle aspecten die een rol spelen bij het inrichten van een veilige en gezonde werkplek en ben je na het volgen van de masterclass uitstekend in staat om afgewogen keuzes te maken op het gebied van veilig en gezond werken. Meld je nu aan!

Van praktijkgerichte training naar masterclass

Steeds vaker krijgen wij de vraag vanuit organiserende functies of wij informatie kunnen delen over veilig werken in de zonne-installatiesector. Opdrachtgevers zijn verplicht een veilige werkplek te faciliteren, maar tegelijkertijd is veiligheid één van de aspecten die, bij projectbegeleiding, vaak te laat de noodzakelijke aandacht krijgt.

Nadat we al enkele keren, in verkleinde vorm, deze masterclass met succes hebben georganiseerd, hebben we nu besloten om deze uit te breiden en met trots als unieke ééndaagse masterclass aan jullie te presenteren.

Een afgewogen keuze voor meer veiligheid

Alle veiligheids- en gezondheidsaspecten die tijdens het ontwerp, de voorbereiding en de realisatie van de PV-installatie nodig zijn – inclusief bijkomende middelen – komen tijdens deze masterclass aan bod. Met een meer theoretische insteek ben je nadien zeer goed in staat afgewogen keuzes te maken uit de beschikbare methodes en hulpmiddelen.

Hierdoor is het resultaat een goed onderbouwd plan, dat je aan je opdrachtgevers kunt voorleggen. Veiligheid is belangrijk, maar het goed verantwoorden en draagvlak creëren is net zo belangrijk. Zo zorg je voor meer transparantie én een veiligere werkplek.

Hoe ziet een masterclass eruit?

We beginnen om 9.30 uur, zodat jij eerst de werkdag met je team kunt opstarten en de noodzakelijke telefoontjes en e-mails kunt afhandelen zodat je ongestoord de masterclass kunt volgen. Na een inleiding en het bespreken van de lesdoelen komen vervolgens belangrijke onderdelen aan bod zoals Arbowetgeving, risicobeheersing, verticaal transport, de gevolgen van onveilig werken, het veilig inrichten van de projectlocatie, bevorderen van veilig gedrag door goede communicatie en veiligheidsmanagementsystemen. Middels praktische oefeningen worden enkele van deze aspecten verder uitgelicht. De masterclass wordt afgesloten met een toets en bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat.

De masterclass ‘veilig werken op hoogte’ is een eendaagse in-company training. Geen vooropgezette tijden op een locatie ergens in het land – gewoon, bij jouw bedrijf, wanneer het jou uitkomt. Hierdoor ben je in je eigen omgeving en kunnen we dus ook op bedrijfsspecifiek niveau problemen aankaarten en vragen beantwoorden. Heb je interesse in deze masterclass? Stuur een e-mail naar info@epetersen.nl om je aan te melden of voor nadere informatie of vragen.