Het vallen is niet zo erg, maar het neerkomen wel.” Veilig werken, het lijkt zo voor de hand liggend en toch is er nog een wereld te winnen. Hoe vaak denk je niet ‘O, dat lukt wel’ en lig je op de grond voordat je er erg in hebt? Op alle fronten is veiligheid te vergroten en wij leggen graag uit hoe we samen met jou tot een veilige(re) werkplek komen.

Plan van aanpak

We beginnen altijd met een grondig vooronderzoek naar de werkzaamheden, functie-inhoud en werkplek. Tijdens de risicoanalyse stellen we de risico’s vast, kijken welke maatregelen nodig zijn en beoordelen hoe reëel de gevaren zijn. Dat doen we in overleg met de opdrachtgever. We benaderen de mogelijke risico’s vanuit de praktijk en putten uit onze jarenlange ervaring en vakkennis. Daarna kunnen we aan de slag met een plan van aanpak en adviseren we over arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen.

Gecertificeerde inspecteurs

We zoomen in op voorlichting en instructie: is het nodig dat er een instructeur naar het bedrijf komt, moeten werknemers allemaal op cursus of trainen we de managers zodat zij de kennis door kunnen geven? Wij helpen met het opstellen van een inspectieprogramma en nemen dat stukje uit handen van managers, die daar maar al te vaak net te weinig ervaring mee hebben. Gecertificeerde inspecteurs stellen een keuringsprogramma op, voeren keuringen uit en bieden hulp bij toezicht en inspectie. Uiteraard verwerken zij hun bevindingen in een uitgebreid rapport.

Totaalpakket met zekerheid op een langer leven

Op basis van alle informatie wordt scholing op maat aangeboden. Kennisdeling is de sleutel. Masterclasses, toolboxbijeenkomsten en specialistische trainingen behoren tot de mogelijkheden; alles om de kennis binnen de branche en het bedrijf te vergroten. Advisering over de juiste arbeidsmiddelen is van cruciaal belang om de toekomst van het bedrijf en de medewerkers te garanderen. We bieden een totaalpakket  op het gebied van veiligheid en gezondheid aan dat meer zekerheid geeft op een langer leven.

Gedragsverandering door samenwerking

Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Door álle schakels in de keten te betrekken, de juiste en voldoende middelen ter beschikking te stellen, te observeren, kennis te delen en aan te spreken op de eigen verantwoordelijkheid, kunnen we de standaard van veilig werken binnen de bouw- en installatiesector op een hoger niveau brengen en houden. Dat betekent dat er intensief samengewerkt moet worden en dat iedereen overtuigd moet zijn van het belang van veilig werken. Gedragsverandering kan alleen ontstaan door betere samenwerking. Wij begeleiden het proces tot meer samenwerking en verweven dat met tips en praktische materialen.

Veilig en Gezond implementeren

Er zijn veel bedrijfsvoorzieningen die je kunnen helpen om de veiligheid te vergroten en wij helpen jou graag. Veilig werken moet geen overweging zijn; het is een must, vaak zelfs een wettelijke eis. Petersen denkt graag mee over de implementatie van managementsystemen die nodig zijn om ‘Veilig en Gezond’ hand in hand te laten gaan.