Wij voeren in opdracht veel veiligheidsinspecties uit op zowel particuliere daken (residentials) als op zakelijke daken (groot commercieel). Onze veiligheidsinspecteur Evert Staps vertelt jullie hier graag meer over:

Evert: “Ik voer veiligheidsinspecties uit tijdens de realisatie van PV installaties op daken en op grote PV velden, zowel bij particulieren als bij zakelijke projecten. Tijdens veiligheidsinspecties controleer ik of de installateurs zich veilig toegang verschaffen tot het platte en/of hellende dak. Ik kijk daarbij onder andere naar de volgende aspecten: Indien er een ladder wordt gebruikt staat deze stabiel? Wordt er een laddermat gebruikt? Is de ladder geborgd aan de dakrand of daktrim? Bij gebruik van een steiger, is deze opgebouwd volgens de handleiding? Zijn er kantplanken aangebracht? Zijn er stabilisatoren aangebracht voor een stabiel gebruik van de steiger?”


“Daarnaast kijk ik of de installateurs veilig op de daken zelf werken. Wordt er een RSS (Roof Safety System) gebruikt? Is deze op de juiste wijze in de dakgoot geplaatst? Wanneer het niet mogelijk is om een RSS te plaatsen, maken ze gebruik van valbeveiliging? Is de valbeveiliging geborgd met een dakhaas of werptouw? Bij alles wat ik inspecteer staat voorop dat de medewerkers veilig kunnen werken. Daarbij is hun eigen veiligheid van belang, maar ook die van collega’s en omstanders.”

“De regels voor veilig werken (op hoogte) zijn voor iedereen hetzelfde. Het is voor mij altijd wel extra opletten bij particuliere projecten. Er wordt vaak gewerkt met losse installatieteams en continu wisselende daken. Het is daarbij heel belangrijk dat er een grondige schouwing vooraf wordt gedaan door de teams. Daarbij inventariseren ze wat voor dak het is, hoe ze daar veilig toegang toe kunnen krijgen, wat ze nodig hebben om alle materialen daar te krijgen en veilig te kunnen werken op hoogte. Bij zakelijke projecten is er vaak meer budget en wordt in de ontwerpfase het stuk veiligheid vaak al meegenomen. Het gaat daarbij meestal om platte daken die met een randbeveiliging worden afgezet. Materialen worden vaak met een mobiele hijskraan of verreiker omhoog gebracht. Het gaat vaak om grote aantallen panelen, waarbij dus ook rekening moet worden gehouden dat het dak het gewicht aankan. Daarnaast wordt er meestal gebruikgemaakt van trappentorens. Hierbij let ik onder andere erop of alles goed is aangebracht en of de medewerkers veilig de 4 meter zone kunnen bereiken. Er moet een hekwerk zijn op het moment dat je een trappentoren afkomt, zodat je niet te dicht bij de dakrand kan komen”, vertelt Evert.

“We inspecteren ook bij veldprojecten, wanneer bijvoorbeeld een boer een stuk land beschikbaar stelt voor panelen. Ik let er dan bijvoorbeeld op of de teams, buiten de graafteams, veilig kunnen werken zonder in een graafgleuf te vallen. Bij alle projecten kijk ik ook altijd naar de fysieke belasting van medewerkers, aangezien er in dit werk vaak sprake is van repetitieve handelingen. Is er genoeg afwisseling en houden de medewerkers genoeg pauze? Daarnaast zijn ook gereedschappen en bescherming belangrijk. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de juiste gehoorbescherming.”

“Routine, te weinig voorlichting en onjuiste instructies zijn heel gevaarlijk als het gaat om veiligheid. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe er gewerkt moet worden om ieders veiligheid te kunnen waarborgen. Herhaling is daarbij ook van belang en uiteraard ervoor zorgen dat iedereen op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en veiligheidsnormen. Daarom geven wij ook trainingen op het gebied van veilig werken op hoogte, zodat mensen zelf weten hoe ze veilig kunnen werken en waar ze op moeten letten.”


“Ik vind het zelf belangrijk om mensen persoonlijk te benaderen en ze duidelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn bij onveilig werken. Het zijn allemaal praktijkmensen, dus ik ga geen langdradige verhalen afsteken, maar ik houd het kort en bondig. Ik laat weten hoe het beter en veiliger kan en indien mogelijk laat ik het ze zien, bijvoorbeeld door middel van een decibelmeter aantonen dat gehoorbescherming nodig is. Op de projecten waar ik kom spreken de medewerkers elkaar er ook op aan wanneer iemand niet veilig werkt. Dat is heel belangrijk. De site-managers zijn er ook erg op gebrand, die zorgen ervoor dat ze regelmatig doornemen hoe ze willen dat er gewerkt wordt. Dat zie ik dan weer bevestigd tijdens een inspectie”, sluit Evert af.