Onze werkwijze

Stap voor stap werken we aan een veilige  werkplek

Zo gaan wij te werk…

Om ervoor te zorgen dat we de risico’s binnen je bedrijf op een effectieve en doelgerichte manier kunnen beperken, doorlopen we aantal stappen. Dit betekent niet dat je altijd het gehele proces hoeft te doorlopen. Afhankelijk van je vraag en situatie, kijken we waar in het proces we instappen.

N

Deskundig advies

N

Duidelijk & betrouwbaar

N

Pro-actief

Bedrijfsvoorziening

Met onze deskundigheid en ervaring helpen we je met het opzetten van een  managementsysteem dat écht voor je werkt.  We stellen een eenvoudig en effectief systeem voor je op en begeleiden je met het onderhouden hiervan. Door het systeem op een effectieve manier te implementeren, zorgen we dat het écht iets voor je bedrijfsvoering gaat doen. Omzet en rendement nemen toe, extra veiligheid is hierbij pure winst!

Kennismaking

We staan je graag te woord en maken graag kennis met jou en je bedrijf! Neem contact met ons op!

Vooronderzoek

In samenwerking met de opdrachtgever gaan we kijken welke werkzaamheden er precies gedaan worden binnen het bedrijf en bekijken we de werkplek en omgeving.

Risico Analyse

We bekijken wat de risico’s zijn die de werkzaamheden binnen het bedrijf met zich meebrengen. Daarnaast bekijken en beoordelen we de mogelijke gevaren en stellen vervolgens maatregelen op om deze te beperken.

Arbeidsmiddelen & PBM

Na aanleiding van de risico-analyse doen we een voorstel voor veilige arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen voor jouw medewerkers. Ook geven we advies met betrekking tot keuringen.

Voorlichting & Instructies

We gaan een voorstel doen over welk kennisniveau er nodig is binnen het bedrijf om veilig te kunnen werken en aan de eisen en regelgeving te voldoen. Vervolgens worden er VGM-instructies opgesteld en instrueren we over de risico’s, gevaren en maatregelen.

Toezicht & Inspecties

Voor het behouden van een veilige werkomgeving is het essentieel om de maatregelen te blijven monitoren. Dit doen we door middel van veiligheidsinspecties. We werken aan de hand van een inspectieprogramma, rapporteren de bevindingen en sturen bij waar nodig.

Kennisdeling

Op basis van de bevindingen kijken we samen welke scholing er nodig is. We stellen thema’s vast, organiseren cursussen en trainingen en geven advies over de aansluitende arbeidsmiddelen en PBM.

Gedragsverandering

Door binnen de gehele keten afspraken te maken, de juiste en voldoende  middelen ter beschikking te stellen, te observeren, kennis te delen en aan te spreken op eigen verantwoordelijkheid brengen we veilig werken samen naar een hoger niveau!

Samenwerking

Ons werk kan niet zonder medewerking. Door een goede en nauwe samenwerking vanuit de gehele organisatie kunnen we beter presteren! En minder fouten, betekent minder kosten. Win-win!


Wij werken al heel lang samen met Petersen Arbozorg & Veiligheid

“Wij werken al heel lang samen met Petersen Arbozorg & Veiligheid en deze samenwerking verloopt vanaf het begin zeer goed. Je kunt echt van ze op aan. Afspraken worden altijd nagekomen en ze hebben echt kennis van zaken. Daarmee worden we enorm ontlast!”

– Aluminium ramen, deuren  en gevels Stef van Delft

 

Spoorakkerweg 11, Udenhout

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl