Veilig werken op hoogte

Elk ongeval is er één te veel!

Wist je dat onveilig werken op hoogte de nummer één oorzaak van arbeidsongevallen is in Nederland? Werken op hoogte is één van de meest risicovolle activiteiten die er is. Je hoeft maar even niet op te letten en je valt. Daarbij kan je zowel jezelf als anderen ernstig verwonden. Het is dus essentieel, en ook wettelijk verplicht, dat je beschikt over de juiste kennis en vaardigheden om veilig te kunnen werken. Opgeleide medewerkers en veilige werkplekken dragen bij aan het voorkomen van (ernstige) ongevallen en boetes.

Werk samen aan een veilige werkplek

Zowel werkgever als werknemer zijn verantwoordelijk voor een veilige werkplek. Het is belangrijk dat iedereen weet hoe er gewerkt moet worden om ieders veiligheid te kunnen waarborgen.

E

Werkgever

In eerste instantie is de werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Eigen en ingehuurde medewerkers dienen te beschikken over voldoende kennis en kunde over de risico’s en de te nemen maatregelen.

De werkgever is verplicht om veiligheidsmaatregelen te nemen wanneer er wordt gewerkt op een hoogte van minimaal 2,5 meter of hoger. Wanneer er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, dan moet de werkgever ook instaan voor jouw veiligheid bij werken op een hoogte onder de 2,5 meter. Alles wat betrekking heeft op veiligheid en gezondheid op het werk wordt vastgelegd in een V&G plan (Veiligheid en Gezondheid), waarvan alle betrokken partijen op de hoogte worden gebracht.

E

Werknemer

Uiteindelijk ben je als werknemer zelf ook verantwoordelijk voor jouw eigen veiligheid, maar ook van die van jouw collega’s. Je bent verplicht de gestelde veiligheidsprocedures correct op te volgen en eventuele risico’s op ongelukken te verkleinen. Zorg dat je altijd van de laatste regels en normen op de hoogte bent en volg eventueel een speciale veiligheidstraining.

De basis om veilig en gezond te werken

Kennis en kunde zijn dus van groot belang als het gaat om veilig werken op hoogte. Als je weet wat wel en niet kan in verschillende situaties beperk je het risico op een ongeval.

Bij werkzaamheden met een verhoogd risico op materieelschade en lichamelijk letsel ben je verplicht om ten minste in het bezit te zijn van een geldig VCA-diploma. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Wanneer je in het bezit bent van een VCA-certificaat leg je de basis om iedere dag weer veilig en gezond te werken.

Wanneer je werkt op hoogte is het belangrijk om naast een VCA-certificaat ook je ‘Veilig werken op hoogte’ certificaat te behalen. Je leert dan specifieke zaken over veiligheid op het gebied van werken op hoogte. Ook hier leer je wat wel en niet kan in verschillende situaties.

Ben je nog niet in het bezit van een VCA-certificaat of is deze toe aan vernieuwing? Wij geven in-company VCA-trainingen, waarmee je binnen één dag in het bezit kan zijn van een VCA-diploma!

Een veilige werkplek en de juiste bescherming

Kennis en ervaring zijn belangrijk, maar je bent ook van andere dingen afhankelijk wanneer je veilig wilt werken op hoogte. Denk bijvoorbeeld aan je werkplek, het materiaal waar je mee werkt, jouw werkkleding en PBM.

Omgeving, werkplek & gereedschap

Controleer voordat je begint met je werk altijd eerst je omgeving en werkplek. Kan er veilig gewerkt worden? Bijvoorbeeld: staat mijn ladder op een stabiele ondergrond? Zijn er voorbijgangers of is er verkeer waar we rekening mee moeten houden? Hoe zijn de weersomstandigheden?

Aan de hand van de analyse van de omgeving en werkplek kun je de juiste veiligheidsmaatregelen nemen en bepalen wat de juiste werkmaterialen zijn. Zorg daarbij altijd dat je de benodigde trainingen hebt gevolgd en dubbelcheck altijd of je materiaal in goede staat is en dat je deze op de juiste manier gebruikt.

Het lijkt misschien logisch, maar zorg ook altijd voor een opgeruimde werkplek. Voor je het weet ben je vergeten waar je je gereedschap had neergelegd, zie je het over het hoofd en val je erover. Voer afval en restmateriaal direct af, berg gereedschap op een veilig plek op en pak het er weer bij wanneer je het echt nodig hebt. Zo voorkom je dat jij of jouw collega’s erover vallen of struikelen.

Werkkleding & valbeveiliging

De momenten waarop jij denkt: ‘Dat kan wel voor deze ene keer’ of ‘Het is maar voor eventjes’, zijn precies de momenten waarop het vaak misgaat. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Neem geen onnodige risico’s, ook niet voor eventjes, zeker op hoogte zijn de gevolgen van een ongeluk groot. Daarom is het belangrijk om jezelf preventief te beschermen.

Zorg voor passende werkkleding, de benodigde PBM én de juiste valbeveiliging. Als je toch valt, kun je niet helemaal naar beneden vallen. Naast het gebruik van de juiste en voldoende hulpmaterialen is kennis over het gebruik ervan eveneens van levensbelang. Als je niet weet hoe de hulpmiddelen werken en je ze veilig kunt gebruiken heb je er weinig tot niets aan. Verkeerd gebruik kan zelfs tot levensbedreigende situaties leiden. Ga dus goed voorbereid aan de slag!

Controle & onderhoud

Wanneer je iets regelmatig gebruikt kan er slijtage ontstaan, daarnaast zijn er regelmatig ontwikkelingen en veranderende veiligheidsnormen. Om veilig te kunnen blijven werken is het daarom belangrijk om regelmatig je veiligheidsmaterialen en gereedschap te controleren. Voldoet het nog aan alle eisen en is het nog niet versleten? Neem bij twijfel geen risico en investeer in veiligheid!

Wil jij bijdragen aan een veilige werkomgeving voor iedereen? Wil jij ook meer zekerheid op een langer leven? Meld je aan voor onze Training of de Masterclass Veilig werken op hoogte via onze website.

Communiceren, kennis delen en blijven leren

Veiligheid is van essentieel belang. Altijd blijven communiceren met iedereen die betrokken is bij het werk en je kennis en kunde op peil houden en delen blijft daarom altijd belangrijk.

Routine, te weinig voorlichting en onjuiste instructies zijn heel gevaarlijk als het gaat om veiligheid. Voor nieuwe mensen is training heel belangrijk, maar ook als je iets al 100 keer hebt gedaan, wees nog steeds alert. Als je iets al heel vaak hebt gedaan, werk je al snel op de automatische piloot. Al ben je nog zo ervaren, herhaling is van essentieel belang! Het is belangrijk om regelmatig je kennis op te frissen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en veiligheidsnormen.

Volg de benodigde trainingen en cursussen, gebruik het juiste materiaal, lees de handleidingen en controleer altijd je omgeving en werkplek. Maak bij twijfels over veiligheid altijd een melding bij je leidinggevende. Weet je niet zeker of je de werkzaamheden veilig alleen kan uitvoeren? Vraag om hulp! Een foutje is zo gemaakt en met gezond verstand en samenwerking kunnen veel gevaarlijke situaties voorkomen worden. Mocht er toch iets misgaan, dan is er altijd iemand in de buurt die snel hulp kan inschakelen. Tot slot: spreek je collega’s erop aan als je ziet dat ze niet veilig werken. Aan het einde van de dag willen we allemaal gezond en wel naar huis. Pas dus goed op jezelf én elkaar!

Behoefte aan meer informatie omtrent Veilig werken op hoogte? Neem vrijblijvend contact met ons op via onze website.

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl