Het belang van VCA-certificering

Leg de basis om veilig en gezond te werken

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. VCA is een programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld. Wanneer je bedrijf VCA gecertificeerd is, leg je de basis om samen met jouw medewerkers iedere dag weer veilig en gezond te werken. Met een VCA-certificering laat je zien dat jouw bedrijf veilig en gezond werken belangrijk vindt en laat je zien dat je een betrouwbare en deskundige partner bent.

Wanneer is VCA-certificering nodig?

Wanneer jouw bedrijf werkzaamheden uitvoert met een verhoogd risico op materieelschade en lichamelijk letsel ben je in sommige situaties verplicht om ten minste in het bezit te zijn van een geldig VCA-certificaat. Denk hierbij aan onderhouds- of constructiewerkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken of werkplaatsen en bij installaties.

Afhankelijk van de taken en verantwoordelijkheden van jouw werknemers moeten zij zelf ook een VCA-diploma behalen voor Basisveiligheid VCA (B-VCA), VOL-VCA voor operationeel leidinggevenden of VIL-VCU voor uitzendorganisaties.

Vakgebieden waarbij VCA veel wordt gevraagd zijn: (steiger)bouw, elektrotechniek, werktuigbouwkunde, (petro)chemie, civiele techniek, metaal, procesindustrie, transport, isolatie, industriële reiniging en onderhoud. Je bepaalt zelf of je een VCA-certificaat wilt hebben, maar uiteindelijk bepaalt jouw opdrachtgever welk niveau VCA je moet hebben.

Veilig en gezond werken is goed voor jouw bedrijf én voor jouw medewerkers, dus alle reden om een VCA-certificaat te behalen, ook als een opdrachtgever geen VCA eist!

Wat zijn de vereisten voor een VCA-certificering?

Om als bedrijf in aanmerking te komen voor een VCA-certificering is het van belang dat jouw VGM-beheersysteem voldoet aan de eisen die VCA hieraan stelt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de volgende aspecten:

E

Jouw VGM-beleid en -organisatie en de betrokkenheid van de directie

E

Risicobeheer

E

Opleiding, voorlichting en instructie

E

VGM-bewustzijn

E

Projectgebonden VGM-plannen

E

Voorbereiding op noodsituaties

E

VGM-inspecties

E

Bedrijfsgezondheidszorg

E

Aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

E

Inkoop van diensten

E

Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten

VCA-bedrijfscertificatie op 3 niveaus

Er zijn drie niveaus, in zwaarte oplopend, als het gaat om VCA-bedrijfscertificering: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. Op de website van VCA Nederland vind je een VCA-wijzer waarmee je kunt bepalen welk certificatieniveau relevant is voor jouw bedrijf. Zoals eerder vermeld bepaalt jouw opdrachtgever uiteindelijk welk certificatieniveau je moet hebben voor het uitvoeren van het betreffende werk.

Je begint altijd eerst met een nulmeting. Waar staat jouw bedrijf nu en waar voldoe je wel en waar voldoe je (nog) niet aan? Vervolgens stel je een actieplan op, waarmee je jouw VGM-beheersysteem op het vereiste niveau brengt. Wanneer je voldoet aan alle VCA eisen die gesteld worden bij het benodigde certificatieniveau kun je een certificatieaanvraag doen bij een erkende certificatie-instelling. Tijdens een audit wordt bepaald of je aan alle eisen voldoet. Indien dit zo is, ontvang je jouw VCA-certificaat. Opdrachtgevers kunnen in het Centraal Certificaten Register zien dat jouw bedrijf nu over een geldig certificaat beschikt.

Geen idee waar je moet beginnen of wil je gewoon graag de zekerheid van deskundige hulp? Wij helpen je graag bij het bepalen en behalen van jouw VCA-certificering.

VCA*

VCA* is gericht op de directe beheersing van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer, zonder inschakeling van onderaannemers.

Dit niveau is in de regel voor kleinere bedrijven met minder dan 35 medewerkers, die als onderaannemer werkzaam zijn en die geen complex risicovolle werkzaamheden uitvoeren.

VCA**

VCA** is gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Daarnaast is VCA** gericht op de VGM-structuur en de aansturing van onderaannemers.

Dit niveau is met name voor hoofdaannemers en grotere bedrijven met meer dan 35 medewerkers, ook wanneer zij alleen worden ingeschakeld als onderaannemer.

ZZP’ers dienen, afhankelijk van hoe zij worden ingezet, ook in het bezit te zijn van een geldig basis-VCA- of VOL-VCA-diploma.

VCA Petrochemie

VCA Petrochemie is gelijk aan VCA**, aangevuld met specifieke eisen voor de petrochemie. VCA Petrochemie is dus ook gericht op de directe beheersing van VGM tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer. Daarnaast is VCA Petrochemie ook gericht op de VGM-structuur en op specifieke aanvullende eisen voor de petrochemie.

Dit niveau is voor bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in de petrochemische sector.

Houd kennis actueel

Als je iets al heel vaak hebt gedaan, werk je al snel op de automatische piloot. Al ben je nog zo ervaren, herhaling is van essentieel belang! Het is belangrijk om regelmatig de kennis op te frissen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en veiligheidsnormen.

VCA Persoonscertificering

Zowel voor uitvoerende als operationeel leidinggevenden zijn er persoonlijk VCA-certificeringen (VCA Basis, VCA-VOL en VIL-VCU). De kennis op het gebied van veiligheid die ze opdoen tijdens het behalen van het certificaat helpt ze bij het beter kunnen inschatten van situaties. Ze leren wat wel en niet kan in verschillende situaties. Wanneer jouw medewerkers een persoonlijk VCA-certificaat hebben behaald is deze tien jaar geldig.

Wij verzorgen VCA-trainingen en examens. Onze VCA-trainingen worden incompany gegeven in samenwerking met een erkend examenbureau. De training is eenvoudig te volgen in één lesdag en is beschikbaar in verschillende Europese talen. De lesdag wordt afgesloten met een digitaal examen.

Vraag hier direct meer informatie aan over onze VCA-trainingen en examens.

VCA Bedrijfscertificering

Het VCA-bedrijfscertificaat is drie jaar geldig, mits je aan alle eisen blijft voldoen. Ieder jaar wordt er een tussentijdse audit uitgevoerd door de certificatie-instelling. Mochten er gebreken zijn, dan heb je drie maanden de tijd om deze op te lossen. Zo niet, dan wordt je certificaat ingetrokken. Elke drie jaar dien je je opnieuw te laten certificeren om je VCA-certificering te behouden. Je dient dan te voldoen aan de op dat moment geldende VCA-eisen.

Hulp nodig bij het VCA-certificatietraject? Als ervaren veiligheidsdeskundigen zetten we onze kennis en kunde graag in om jou te helpen een veilige werkomgeving voor jouw en je medewerkers te creëren binnen de kaders van wet- en regelgeving.

Communiceren, kennis delen en blijven leren

Veiligheid is van essentieel belang. Altijd blijven communiceren met iedereen die betrokken is bij het werk en je kennis en kunde op peil houden en delen blijft daarom altijd belangrijk.

Routine, te weinig voorlichting en onjuiste instructies zijn heel gevaarlijk als het gaat om veiligheid. Voor nieuwe mensen is training heel belangrijk, maar ook als je iets al 100 keer hebt gedaan, wees nog steeds alert. Als je iets al heel vaak hebt gedaan, werk je al snel op de automatische piloot. Al ben je nog zo ervaren, herhaling is van essentieel belang! Het is belangrijk om regelmatig je kennis op te frissen en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en veiligheidsnormen.

Volg de benodigde trainingen en cursussen, gebruik het juiste materiaal, lees de handleidingen en controleer altijd je omgeving en werkplek. Maak bij twijfels over veiligheid altijd een melding bij je leidinggevende. Weet je niet zeker of je de werkzaamheden veilig alleen kan uitvoeren? Vraag om hulp! Een foutje is zo gemaakt en met gezond verstand en samenwerking kunnen veel gevaarlijke situaties voorkomen worden. Mocht er toch iets misgaan, dan is er altijd iemand in de buurt die snel hulp kan inschakelen. Tot slot: spreek je collega’s erop aan als je ziet dat ze niet veilig werken. Aan het einde van de dag willen we allemaal gezond en wel naar huis. Pas dus goed op jezelf én elkaar!

Behoefte aan meer informatie omtrent Veilig werken op hoogte? Neem vrijblijvend contact met ons op via onze website.

085 - 073 36 59

info@epetersen.nl